Europa Remix – 15 Tracks – [22-Jan-2021]

Bichota – Intro Hype Fx Drums – Karol G – 95 BPM – DJ C-MixX
Bichota – Intro Simple Drums – Karol G – 95 BPM – DJ C-MixX
Karol G – Bichota – Carlos UG – Intro Melody – 82Bpm
Pastor Lopez – Eres Bien Bonita Pero Mentirosa – Animacion-Intro-Outro KICK – 104 BPM – DJ C-MixX
Pastor Lopez – Eres Bien Bonita Pero Mentirosa – Simple-Intro-Outro-KICK- 104 BPM – DJ C-MixX

Similar Posts: