Jazz hot tracks – [04-Nov-2021]

Till Brцnner – Christmas Time is Here (feat. Max Mutzke)
Till Brцnner – Have Yourself a Merry Little Christmas
Till Brцnner – Ich steh an deiner Krippen hier, BWV 469
Till Brцnner – It’s beginning to look a lot like Christmas
Till Brцnner – Jesus to a Child
Till Brцnner – Jingle Bells
Till Brцnner – La-le-lu (Nur der Mann im Mond schaut zu)
Till Brцnner – Maria durch ein Dornwald ging
Till Brцnner – O Little Town of Bethlehem
Till Brцnner – O Tannenbaum
Till Brцnner – Silver Bells
Till Brцnner – Stille Nacht