Adiel Mora & Santanelli – Froggies [Whoyostro]
Ahmet Mecnun – Kwika [Whoyostro]
Andre Salmon & RYUN – Shox [Whoyostro]
Charman – Freaky [Whoyostro]
Evock – Purple [Whoyostro]
Lauhaus & Mario Franca – Sequencer [Whoyostro]
Peter W – She’s On You [Whoyostro]
Samos – Leftiar [Whoyostro]
Tourman – Last Wednesday [Whoyostro]
u z z v – Don’t Ring [Whoyostro]